ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

- ข่าวกิจกรรม -

          เทศบาลตำบลบ้านหมอ ดำเนินมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ covid-19

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิค - 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับ อสม.เทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  #จัดงานโดยเทศบาลตำบลบ้านหมอ

 

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการทำบุญตักบาตในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 นำทีมโดยท่านนายกสุทธิชัย วงษ์ไพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณโดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ นอกจากเป็นการตักบาตรตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีแล้ว เป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและสืบสานศิลปะอันดีงาม ตลอดจนจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...