ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

สวนหย่อมจุดที่ประชาชนในตำบลสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายยามเช้า-เย็น

อ่านเพิ่มเติม...

ซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลเป็นจุดเด่นที่สามารถสังเกตเห็นชัดเจนในตำบลเมื่อผ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงพ่อสิมมาเป็นที่บูชากราบไหว้ และศรัทราของประชนในตำบล

อ่านเพิ่มเติม...