ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565 ทรงพระเจริญ

เทศบาลตำบลบ้านจัดทำโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำทีมโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุฑฒิชัย  วงษ์ไพร   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ  มอบนโยบาย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคิต ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบล
บ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในวันศุกร์ที่  3 มิถุนายน  2565  ประกอบด้วยพิธี ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ และโดมหน้าอำเภอบ้านหมอ
2. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เวลา 18.00 น. ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ
3. พิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เวลา 19.19 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุฑฒิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้มอบหมายให้กองช่างออกดำเนินการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...