ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม
รูป
เทศบาลตำบลบ้านหมอ
ที่อยู่:
บ้านเลขที่ 1 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Email : banmo12@hotmail.com
โทรศัพท์:
036-201123
โทรสาร:
036-201385
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
เบอร์โทรป้องกัน 0-3620-2332
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก