ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล