ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

 

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านหมอ โดยนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี