ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านหมอ โดยนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

         เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

        เทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

          ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 6/2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นายสุทธิชัย  วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ และเพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม...