ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โดมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อระหว่างวันที่23- 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ฯ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ และความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายด้านต่างๆ แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ นำโดยนายสุทธิชัย วงษ์ไพร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหมอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...