ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

         โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (12 สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

           ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ 

             ได้ดำเนินการพ่อสารเคมีกำจัดยุงลาย/ยุงรำคาญ/ยุงทั่วไป เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก/ไข้สมองอักเสพ/โรคซิกา ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...