ชุมชนแห่งความสุข คนดีมีคุณธรรม เน้นคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมดี สะอาดปราศจากมลพิษ | ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีวางพวงมาลาพิธีถวายบังคม

อ่านเพิ่มเติม...

นายอนันต์ เฉลิมพล รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

นายอนันต์ เฉลิมพล รองนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านหมอ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
และส่งเสริมให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...